Digitālā mārketinga programma no digitālo mediju speciālistiem un nozares ekspertiem.

Programma Pieteikties

Par Digitālo Akadēmiju

Digitālā akadēmija ir starptautiskās komunikācijas grupas Dentsu Aegis Network digitālā mārketinga apmācību programma, kas nu pieejama arī Latvijā. Dentsu Aegis Network (Dentsu) grupu Latvijā pārstāv mediju aģentūras Vizeum, Carat un digital performance aģentūra iProspect.

Kā attīstās mediji, kādas ir digitālo mediju iespējas, kā analizēt un noteikt patērētāju mediju lietošanas paradumus, kāda ir datu nozīme un kā tos padarīt patiesi noderīgus, un kā realizēt visefektīvākos reklāmas komunikācijas plānus – tie ir jautājumi, uz kuriem atbildēsim mūsu programmas studiju kursos.

Digitālajās akadēmijas mērķis ir sniegt zināšanas par to, kā turpmāk visefektīvāk izmantot digitālās platformas un to plašo potenciālu uzņēmuma komunikācijas un reklāmas kampaņās.

Digitālās akadēmijas lektori ir gan Latvijas digitālo zināšanu profesionāļi, gan pieredzējuši aģentūru vadītāji no Lielbritānijas, Dānijas un Zviedrijas.

Dentsu Digitālās Akadēmijas programma veiksmīgi vairākus gadus tiek realizēta mūsu aģentūras grupas pārstāvētajās valstīs Eiropā Vācijā, Norvēģijā, Dānijā, Zviedrijā un citur.

2016. gada rudenī Dentsu Aegis Network Digitālā Akadēmija veiksmīgi sāka darbību Latvijā, nodrošinot praktiski noderīgu zināšanu apmācību efektīvā un labi organizētā programmā.

Digitālās akadēmijas programma paredzēta ikvienam, kas darbojas mārketinga, sabiedrisko attiecību, komunikācijas un plašsaziņas līdzekļu nozarē un kuru atbildībā ir komunikāciju plānošana, realizācija vai sadarbība ar mediju un reklāmas aģentūrām — tātad visiem, kas vēlas uzlabot zināšanas par digitālo vidi, mediju attīstību, iespējām un efektīvu komunikācijas kampaņu realizāciju.

Lai piedalītos Digitālajā akadēmijā, ir nepieciešamas pamatzināšanas un interese par digitālajiem medijiem.

Dentsu Digitālo akadēmiju beiguši profesionāļi no dažādām industrijām

Apmācību programma

Apmācības ir sadalītas četros moduļos, kuru apguve ilgst divus mēnešus. Pēc apmācības beigām var kārtot eksāmenu (tas nav obligāts). Kursa beigās dalībnieki saņem diplomu par piedalīšanos un sertifikātu par veiksmīgu eksāmena nokārtošanu.

Katra apmācības moduļa dalībnieku skaits – līdz 15 dalībniekiem. Apmācības notiks latviešu valodā, izņemot kad norādīts savādāk.

Apmācības vadīs labākie digitālās vides un mediju eksperti no Dentsu Aegis Network Latvijā un pasaulē - iProspect, Carat un Vizeum pārstāvji. Atbilstoši apgūstamajai vielai tiks iesaistīti arī citi speciālisti.

Programmā: lektoru prezentācijas, praktiskie individuālie un grupu darbi, mediju pārstāvju un uzņēmumu pieredzes stāsti.

MODULIS 1: ZĪMOLA DIGITALIZĀCIJA — DIGITĀLO MEDIJU VIDE UN STRATĒĢIJAS

Norises laiks: 8. novembris no plkst. 9.30 līdz 14.30

Mūsdienās uzņēmumiem ir īpaši svarīgi efektīvi un atbilstoši izmantot digitālos medijus. Digitālo mediju vides attīstība ir būtiski mainījusi patērētāja pirkuma lēmumu pieņemšanas ceļu – kā to izprast un kā šīs zināšanas integrēt uzņēmuma reklāmas komunikācijas plānos – par to ir pirmais akadēmijas modulis.

Mūsu pirmajā kursa modulī apskatīsim visu mediju un īpaši digitālo mediju vidi 2018. gadā Latvijā un pasaulē. Šis studiju modelis dos zināšanas digitālo mediju stratēģijas efektīvā izstrādē, analizēs reālu uzņēmumu pieredzes stāstus un dos iespēju dzirdēt pārmaiņu pieredzi no pašu mediju puses.

Moduļa saturs:

1. DIGITĀLĀ VIDE MŪSDIENĀS – JAUNAIS PATĒRĒTĀJA LĒMUMU PIEŅEMŠANAS CEĻŠ.
2. DIGITĀLĀS KOMUNIKĀCIJAS REZULTĀTU IZVĒRTĒŠANA.
3. DETALIZĒTA INFORMĀCIJA PAR DIGITĀLAJIEM KANĀLIEM.
 • Digitālie mediji un to attīstības tendences.
 • Digitālo mediju nozīme mārketinga komunikācijas stratēģijas izstrādē (digitālā vide kā stratēģijas daļa).
 • Digitālās stratēģijas izveide: mērķi un efektivitātes rādītāji.
 • Klientu un patērētāju ceļš digitālajā vidē – mediju lietojamība, pirkumu lēmuma pieņemšanas cikls. Datu nozīme un avoti.
 • Plānošana un lēmumu pieņemšana. Uz patērētāju orientēta komunikācijas izstrāde un plānošana.
 • Komunikācijas “ekosistēmas” izveide. Kampaņu stratēģijas.

MODULIS 2: TEHNOLOĢIJU RADĪTĀS IESPĒJAS UN REKLĀMAS INVESTĪCIJAS DIGITĀLAJĀ VIDĒ

Norises laiks: 22. novembris no plkst. 9.30 līdz 14.30

Šajā modulī padziļināti apskatīsim reklāmas investīcijas un iespējas digitālajos kanālos. Moduļa saturs ir par to, kā pareizi plānot kampaņu atkarībā no mērķauditorijas mediju lietošanas ieradumu analīzes un datiem. Runāsim arī par to, kā noteikt konkrētā medijā investētā reklāmas budžeta ieguldījumu atdevi.

Moduļa saturs:

1. KĀ PLĀNOT REKLĀMAS INVESTĪCIJAS DIGITĀLAJOS KANĀLOS?
2. REKLĀMAS VIEDPLĀNOŠANA DIGITĀLAJOS MEDIJOS JEB PROGRAMMATIC PIEEJA
 • Reklāmas investīcijas digitālajā vidē un to mijiedarbība ar ieguldījumiem citos medijos.
 • Reklāmas pirkšanas vienības un reklāmas pirkšanas veidi.
 • Tehnoloģisko iespēju efektīva pielietošana.
 • Pašreizējās iespējas un vide.
 • Dati un reklāmas pirkšana reāllaikā jeb real-time bidding reklāmas pirkšana.
 • Reklāmas mērķi un efektivitātes pamatrādītāji — kas tālāk?
 • Reklāmas tirgus mobilajā vidē un tā attīstības tendences.
 • Reklamēšana mobilajās ierīcēs — SVID, mērķauditorijas efektīva atlase un iespējas.

MODULIS 3: UZ DATIEM BALSTĪTS MĀRKETINGS

Norises laiks: 4. decembris no plkst. 9.30 līdz 14.30

Lielākā daļa uzņēmumu gadu no gada palielina digitālajai videi atvēlēto reklāmas budžetu. Tas nozīmē, ka ir arvien svarīgāk ir pareizi izmantot digitālās analīzes rīkus, lai noteiktu pašreizējo digitālo kampaņu ietekmi, izmantojot informāciju par apmeklētāju uzvedību uzņēmuma mājas vai kampaņas lapā.

Digitālie analīzes instrumenti ļauj izprast reklāmas ieguvumus tiešsaistē, efektīvi analizējot datu plūsmas par uzņēmuma mājas lapas vai reklāmas kampaņu lapas apmeklētājiem. Kādus datus analizēt un kā tos efektīvi pārvērst uzņēmumam vērtīgā informācijā turpmākai komunikācijas uzlabošanai un optimizācijai. – par to ir šis apmācību modelis.

Moduļa saturs:

 • Datu plūsmas izpratne un pielietošana uzņēmuma turpmākajai komunikācijas uzlabošanai un reklāmas optimizācijai Uz datiem balstīta satura veidošana. Inteliģents saturs.
 • Performance mārketings. Radītāji, kanāli, stratēģijas.
 • Web Analītika. Uzņēmumu mājas lapu un reklāmas kanālu analīze.

MODULIS 4: SOCIĀLIE MEDIJI ŠODIEN UN RĪT

Norises laiks: 20. decembris no plkst. 9.30 līdz 14.30

Šis programmas modulis dos pārskatu par vadošajiem sociālo mediju tīkliem un šo platformu iespējām efektīvi sasniegt vajadzīgo mērķauditoriju un mijiedarboties ar to. Sociālo mediju dialogā ar auditoriju galvenais ir atbilstošs saturs un auditorijas sasniedzamība. Kā izanalizēt uzņēmumu mērķauditorijas vajadzības un intereses, kā izstrādāt satura stratēģiju, balstoties uz šiem datiem un kā izmērīt komunikācijas efektivitāti sociālajos medijos – par to ir šis akadēmijas modulis.

Moduļa saturs:

 • Vadošo sociālo platformu pārskats, to loma un izmantošanas scenāriji.
 • Mērķauditorijas analīze un datu avoti. Uzņēmuma komunikācijas stratēģija sociālajos medijos.
 • Sociālo mediju efektivitāte – mērķi, pamatrādītāji, iespējas un analīze.
 • Reklāma sociālajos medijos.
 • Tendences un inovācijas. Labās prakses piemēri un pieredzes stāsti.

Programmas noslēgums

Eksāmens pēc izvēles

Norises laiks:

20. decembrī no plkst. 14:30 līdz 16:30

Eksāmens
Noslēguma pasākums
 • Digitālās akadēmijas eksāmens notiek grupās par konkrētu uzdevumu, kas ir jāveic un jāprezentē.
 • Digitālās akadēmijas noslēguma pasākums - 20. decembrī plkst. 17:00. Diplomu izsniegšana, networking. Vieta TBC.

Lektori

Linda Saulīte

Head of Vizeum Latvia
Vizeum Latvia

Aleksandrs Pasters

Head of iProspect Latvia
iProspect Latvia

Anna Holsta

Head of Social
iProspect Latvia

Matiss Miezis

Brand Manager
TVNET

Vieslektori

2018. gada rundes kursa vieslektoru saraksts tiks precizēts

Imants Krezins

Client Partner
iProspect UK

Casper Vasbotten

Head of Social
iProspect Norway

Ieva Kravcenko

Strategy Director
Carat Latvia

Karina Kolesnikova

Head of Research
Dentsu Aegis Network Latvia

Max Machkasau

Country Business Development Manager
Google

Laiks un vieta

Apmācības notiks Rīgas Juridiskajā Augstskolā, Strēlnieku iela 4a.

Maksa par apmācībām

*Uzņēmuma ieejas karte — uzņēmuma biļete visiem 4 moduļiem. To var izmantot dažādi uzņēmuma darbinieki atkarībā no moduļa satura – uz katru moduli var doties cits uzņēmuma darbinieks, atkarībā no konkrētā moduļa satura atbilstības darbinieka vajadzībām un interesēm.

**1. modulis un jebkurš cits modulis. Lūgums norādīt reģistrācijā, ja vēlaties apmeklēt kādus citus 2 moduļus pēc izvēles.

Reģistrācija

Dalība programmā tiek apstiprināta pēc maksājuma saņemšanas. Vietu skaits ir ierobežots.

* Jānorāda obligāti

Kontakti

Linda Saulīte, Vizeum Latvia vadītāja
+371 293 31 199
linda.saulite@vizeum.com

Dentsu Digital Academy sociālājos tīklos
Facebook
LinkedIn

Top